Når du skal realisere dine byggeplaner

Sentrum Bygg AS er et lite, men fremadstormende firma. Med over 55 års kompetanse innen bygge bransjen.
Vi ønsker å være en fleksibel og pålitelige samarbeidspartner for alle som trenger en erfaren byggmester til å realisere sine byggeplaner. Derfor tar vi på oss alle typer jobber- fra enkle oppdrag til større totalentrepriser.

Vår virksomhet dekker de fleste områder innen tømring knyttet til nybygg, tilbygg og rehabilitering av hus. I tillegg satser vi sterkt på tomteutvikling, der vi tar ansvar for alt fra regulering og prosjektering til oppføring av boligene.

Dette sikrer en utførelse preget av bred fagkunnskap og solid håndverk. I tillegg gir vi deg en ekstra trygghet fordi vi holder til i ditt nærmiljø- ikke bare før og under byggeprosessen, men også etter at huset er ferdig
 

Vi er også godkjent av mattilsynet for merking av treembalasje ved eksport av alle typer varer.

Egne boligprosjekter

Tomteutvikling er et stadig viktigere satsningsområde for Sentrum Bygg AS. I nært samarbeid med vårt eget eiendomsselskap, utfører vi alt fra regulering av tomter til oppføring av boligene.

Sentrum Bygg AS r som mål å befestet sin posisjon som en betydelig aktør i det lokale boligmarkedet. Dette er ikke bare på grunn av vår erfaring som boligbygger for privatpersoner, men også en følge av vår kapasitet til å utvikle prosjekter i egen regi.

Sentrum Bygg AS har solid kompetanse innen tomteutvikling. I samarbeid med lokale konsulenter, kjøper vi attraktive boligtomter som vi utvikler, bygger ut og selger på det åpne eiendomsmarkedet.

Vi utvikler og bygger ut alt fra mindre tomter med eneboliger til større boligfelt med flere enheter. Foruten utbyggingen av nye områder, kjøper vi også opp eksisterende tomter der vi enten rehabilitere og oppgradere boligen eller river og bygger nytt.
Sentrum Bolig AS er alltid på utkikk etter nye tomtefelt for utvikling og utbygging.